SK Akreditasi LAM-PTKes TTD ke TBD

SK Akreditasi LAM-PTKes TTD ke TBD
449 Downloads

Pada SK Akreditasi tertulis prodi Teknologi Transfusi Darah dan LAMPTkes mengeluarkan SK baru untuk pembaharuan nama prodi sebelumnya Teknologi Transfusi Darah ke Teknologi Bank Darah